พาเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

พาเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ศูนย์ที่รวมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และหลักปรัชญา ของคนไทยเชื้อสายจีนเอาไว้ โดยภายในจะตกแต่งด้วยสวนสไตล์แบบจีน มีไม้มงคลจีนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ต้นเครามังกร ต้นหลิว ต้นไผ่ดำ หงส์ฟู่ ที่ล้อมรอบอยู่ที่บริเวณสระบัว มีกลิ่นอายความเป็นจีนอย่างมากเลยค่ะ ส่วนด้านในนั้น อาคารพิพิธภัณฑ์คุณธรรม ที่เล่าถึงเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะ

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน
888 ถนนศาลเจ้าเนรมิต ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Share