พาเที่ยว  สะพานแดง (จุดชมปลาโลมา)

พาเที่ยว สะพานแดง (จุดชมปลาโลมา)

จุดชมวิวปลาโลมา หรือสะพานแดง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นจุดชมวิวบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล และชมพระอาทิตย์ตก ชมป่าชายเลนและไม้ไผ่ชะลอคลื่น พิเศษโดยเฉพาะช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม จะพัดลมหนาวเข้าสู่อ่าวไทย สายลม และน้ำเค็ม ได้พัดพาเอาฝูงปลาโลมาเข้ามาเป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ได้พบเห็น

ทัศนียภาพรอบ ๆ บริเวณสะพานแดง
สะพานแดงมีอายุประมาณ 6 ปี สร้างโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เหตุผลที่ทาสีสะพานเป็น สีแดง เพราะแต่เดิมหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของสะพานแดง มีชื่อว่า “หมู่บ้านแดง” สะพานแดงสร้างด้วยไม้แผ่นทั้งหมดรองรับฐานด้วยเสาปูน มีความยาวทั้งสิ้น 700 เมตร

ไม้ไผ่ชะลอคลื่น
ไม้ไผ่ชะลอคลื่น เป็นโครงการที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน และเป็นกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการสังเกตุบริเวณกล่ำเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ที่เกิดการรวมตัวกันของตะกอนดินเลน มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและทดลองเป็นการปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เพื่อแก้ไขปัญหาการพังทลายของชายฝั่งและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้เพิ่มมากขึ้น และได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัย ฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนถึงปัจจุบันนี้

ทัศนียภาพรอบ ๆ บริเวณสะพานแดง
กฎระเบียบและข้อบังคับ

ไม่นำรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปขับบนสะพาน เพราะจะทำให้ชำรุดและเสียหายได้ง่าย

ข้อมูลติดต่อ : ม.8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 086-164-0170, 085-703-7961
การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ให้เข้าถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ให้ไปจนสุดถนนจุดชมปลาโลมาแล้วให้เลี้่ยวขวา ไปประมาณ 3 กิโลเมตร สะพานแดงจะอยู่ด้านข้างของศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ

Share