พาเที่ยว สะพานโยง เมืองงาว ลำปาง

พาเที่ยว สะพานโยง เมืองงาว ลำปาง

   สัมผัสวิถีชีวิตเมืองงาว และถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตเท่ๆ ที่ สะพานโยง สะพานแขวนเก่าแก่ที่สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2471 ความยาว 75 เมตร ทอดตัดข้ามลำน้ำงาวและเชื่อมต่อระหว่างตำบลหลวงเหนือและตำบลหลวงใต้เข้าด้วยกัน บริเวณรอบๆ จะมีสตรีทอาร์ตให้พวกเราไปถ่ายรูปและเดินชมศิลปะเพลินๆ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองงาวที่ต้องไปเช็คอิน

สะพานโยง เมืองงาว
ที่อยู่ : ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
พิกัด : https://goo.gl/maps/uhyiJkztrAgyozwo7

Share