พาเที่ยว สักการะ พระใหญ่เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

พาเที่ยว สักการะ พระใหญ่เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

พระใหญ่ หรือ พระใหญ่เขื่องใน องค์นี้ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เลยเป็นที่มาของชื่อพระใหญ่เขื่องใน และจุดเริ่มต้นของพระใหญ่นี้เอง ก็เกิดขึ้นมาจากพระครูปิยจันทคุณ (ชาลี ปิยธมฺโม) แห่งวัดป่าจันทราวาส อุบลราชธานี ที่เดินทางมาจากริกแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย และได้ไปกราบไหว้นมัสการสังเวชนียสถานมา ทำให้ท่านได้ระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เลยคิดที่จะสร้างอนุสรณ์สถาน เพื่อเป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาค่ะ จนกลายมาเป็นพระพุทธรูปใหญ่ที่สร้างเอาไว้ในบ้านเกิดของท่านนั่นเองค่ะ

โดยการก่อสร้างองค์พระใหญ่นี้ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ปีพ.ศ.2549 และ พระมงคลกิติธาดา (อมร เขมจิตโต) เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบในขณะนั้น พระเถระที่เป็นที่เคารพนับถือ ท่านก็ได้ตั้งชื่อพระใหญ่องค์นี้ว่า “พระพุทธปิยะโพธิมงคล” และได้มอบปัจจัยพร้อมอีกทั้งต้นโพธิ์พันธุ์อินเดียที่เกิดที่หลังคาโบสถ์มาให้ปลูกด้วยในพื้นที่นี้ด้วยค่ะ

อีกทั้งท่านยังมีความตั้งใจที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปีอีกด้วย สถานที่แห่งนี้เลยมีชื่อว่า “พุทธสถานครองราชย์ 60 ปี” โดยคำว่า พุทธสถานนั้นไม่ได้หมายถึงวัด แต่เป็นสถานที่ของพระพุทธศาสนา ที่พุทธบริษัททุกคนจะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะ

ซึ่ง พระใหญ่เขื่องใน องค์นี้ เป็นปางสมาธิ มีขนาดหน้าตักกว้าง 19.19 เมตร ความสูงองค์พระพร้อมฐาน 35 เมตร ที่มีการรวมเอาศิลปะ 3 สมัยมาสร้างอยู่ในองค์เดียวกัน คือ แบบเชียงแสน ตรงที่มีสังฆาติเหนือราวนม แบบสุโขทัยตรงที่มีเกศเปลวเพลิงสูง พระพักตร์ดูเอิบอิ่ม และแบบรัตนโกสินทร์ คือมีจีวรเป็นกลีบค่ะ

เป็นพระพุทธอันงดงามที่ชาวพุทธควรค่าไปกราบสักการะอย่างมากเลยค่ะ ได้ทั้งบุญอีกทั้งยังได้ชมความงดงามของพระพุทธรูปองค์ยิ่งใหญ่อลังการนี้ด้วย สายบุญคนไหนไปเที่ยว อุบลราชธานี ก็แวะไปกราบไหว้ขอพร พระใหญ่เขื่องใน กันเลยน้า

พระใหญ่เขื่องใน อุบลราชธานี
ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

Share