พาเที่ยว สักการะ ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

พาเที่ยว สักการะ ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร เป็นศาลที่เก่าแก่อย่างมาก เพราะมีมานานกว่า 700 ปีแล้วค่ะ มีความเชื่อกันว่า พระเจ้าวรมันต์(เหม่) นั้น เป็นผู้ก่อสร้างขึ้นมา โดยก่อสร้างด้วยศิลาแลงรูปกลม ยาวประมาณ 2 เมตร ผังโผล่พื้นมาประมาณ 1 เมตร และมีรูปเศียรเทพารักษ์อยู่บนยอดศิลาแลง ซึ่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น หลังคาศาลก็ได้พังลงมาทับเสาหลักเมืองและเศียรเทพารักษ์ และหลังจากนั้นก็อยู่ในสภาพรกร้างอย่างยาวนานค่ะ

ต่อมา ช่างผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักช่างสิบหมู่ ของกรมศิลปากรนั้น ได้ทำการสำรวจความเสียหายเสาหลักเมืองเดิมและมีการนำไปบูรณเพื่ออนุรักษ์เสาหลักเมืองเดิม พร้อมกับได้จัดทำเสาหลักเมืองจำลองใหม่ขึ้นมาค่ะ โดยทำจากไม้สักทอง ความสูงจากพื้นเสา 2.29 เมตร ความกว้างของฐาน 64 เซนติเมตร ซึ่งก็ได้อัญเชิญเสาหลักเมืองจำลอง ที่ได้ผ่านการทำพิธีจากกรมศิลปากร มาวางเอาไว้ให้ได้สักการบูชากันนั่นเองค่ะ

ในช่วงวันที่ 15 เมษายน ของทุกๆ ปีนั้น จะเป็น วันพญาวัน ซึ่งจะมีประชาชนจำนวนมากจะมารวมตัวกันที่ ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร และมาไหว้ขอพรต่างๆ กันค่ะ โดยถ้าใครยังไม่ได้แก้บนก็จะต้องแก้บนให้เสร็จสิ้นในวันนี้ค่ะ อีกทั้งยังมีพรามหม์ทำพิธีบวงสรวงประจำปีด้วย จากนั้นก็จะมีพิธีสรงน้ำเจ้าพ่อหลักเมืองและนิมนต์พระสงฆ์มาถวายภัตราหารเพลด้วย

ข้อมูล ศาลหลักเมือง กำแพงเพชร
ที่อยู่ : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
พิกัด : https://goo.gl/maps/QRVz7wQeKY5WrSdG7

Share