พาเที่ยว สุดประจิมที่ริมเมย ย่านการค้า ปลอดภาษี ตั้งอยู่สุดเขต พรมแดนไทย-พม่า

พาเที่ยว สุดประจิมที่ริมเมย ย่านการค้า ปลอดภาษี ตั้งอยู่สุดเขต พรมแดนไทย-พม่า

ตลาดแห่งนี้ ชื่อ เป็นทางการว่า ตลาดริมเมย เพราะ ตั้งอยู่ แนบชิด ติดกับ แม่น้ำเมย ซึ่งเป็น แม่น้ำที่กั้นกลาง ระหว่างชายแดนประเทศไทย ฝั่งตะวันตก ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ เมืองเมียวดี ประเทศ พม่า ในอดีต ตลาดแห่งนี้ จะเป็นร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่ริมถนน ตลอดแนวสะพานข้ามชายแดน ไทย- พม่า

แต่ ปัจจุบัน ได้มี การ บริหารจัดการ ปรับพื้นที่ใหม่ให้เป็น ตลาด ที่ได้มาตรฐานขึ้น มี ร้านค้า ที่จำหน่ายสินค้า อยู่ภายในพื้นที่ มากมาย จำหน่ายสินค้า หลากหลายอาทิ เสื้อผ้า,เครื่่องประดับ,เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ที่จำหน่ายในราคาไม่แพง อีกทั้งสามารถต่อรองราคาได้ โดย พื้นที่ ด้านหลังสุดของ ตลาด บริเวณ ริม แนวรั้วปูนกั้นเขตแดน จะเป็นหาบเร่,แผงลอย จำหน่าย พืชผลทางการเกษตร ที่ นำเข้า มา จาก ประเทศพม่า จำหน่ายในราคา ไม่แพง

สำหรับผู้ที่รักและชื่นชอบการ ช็อปปิ้ง ซื้อสินค้า ของฝาก สามารถ มาหาซื้อสินค้า ที่ตลาดนี้ได้ แต่ ต้อง พิจารณา สินค้า ให้ละเอียดรอบคอบ เพราะ สินค้า บางรายการ อาจจะไม่ได้ มาตรฐาน อย่างที่ควรจะเป็น ปัจจุบันนี้ อำเภอแม่สอด ได้ ถูกจัดอยู่ในพื้นที่เมืองการค้าชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึงพื้นที่จัดตั้งเป็นการเฉพาะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าขายของเขตพรมแดนไทยพม่า ,ธุรกิจอุตสาหกรรม ,งานบริการ และธุรกิจการค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายใน ทุกๆด้าน จะมี การลดระดับฐานภาษีอยู่ใน อัตราที่ต่ำมาก จึงทำให้ อำเภอแม่สอด มี การเติบโตทางธุรกิจการค้าขายและการลงทุนใหม่ๆ เข้ามา ใน พื้นที่ ค่อนข้างสูง ครับ

Share