พาเที่ยว หมู่บ้านพุมเรียง            และ แหลมโพธิ์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พาเที่ยว หมู่บ้านพุมเรียง และ แหลมโพธิ์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมู่บ้านพุมเรียง
หมู่บ้านพุมเรียง ชุมชนเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ริมคลองพุมเรียงซึ่งไหลลงทะเลที่แหลมโพธิ์ เมืองพุมเรียงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะชาวมุสลิม ที่มีถิ่นฐานเดิมที่สงขลา ปัตตานี เมืองไทรบุรีในมาเลเซียและที่มาจากอินโดนีเซียก็มี ชาวมุสลิมที่พุมเรียงแต่เดิมนั้นชำนาญการทำประมง ส่วนสตรีมุสลิมก็มีฝีมือทางด้านทอผ้า เป็นประเพณีที่หญิงสาวต้องทอผ้าเป็นเพื่อไว้ใช้กันเองและใช้ในพิธีต่าง ๆ

การเข้ามาอยู่ร่วมกันของกลุ่มมุสลิมจากพื้นเพต่าง ๆกัน ทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม และถ่ายทอดเอกลักษณ์เดิมที่มีมาก่อนให้แก่คนรุ่นหลัง เป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการทอผ้าไหมยกดิ้นเงินดิ้นทอง หรือยกไหม มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพุมเรียง เช่น ลายราชวัตร ดอกโคม ลายดอกพิกุล ลายนพเก้าและลายยกเบ็ด

หาดแหลมโพธิ์
หาดแหลมโพธิ์ เป็นชายทะเลที่น่าเที่ยวแห่งหนึ่งของตำบลพุมเรียง มีอาหารทะเลโดยเฉพาะ “หอยขาว” ที่มีอยู่ที่หาดแหลมโพธิ์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น เป็นถิ่นปูม้าอันโดดเด่น มีการสร้าง “ประติมากรรมปูม้า” ขึ้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์ (บริเวณแหลมโพธิ์) เป็นประติมากรรมปูม้าขนาดใหญ่กำลังชูก้ามเด่นหรา คนสามารถเข้าไปเดินลอดตัวปูม้าได้ นับเป็นจุดถ่ายรูป เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่น่าสนใจของอำเภอไชยา

สถานที่ตั้ง
Location
หมู่บ้านพุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share