พาเที่ยว หัวหิน อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ ประจวบคีรีขันธ์

พาเที่ยว หัวหิน อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ ประจวบคีรีขันธ์

อย่างที่เราได้ร่ำเรียนกันมาตั้งแต่เด็ก ว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นล้วนต้องผ่านอุปสรรคนานับประการกว่าจะถึงวันที่ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นอย่างเช่นปัจจุบัน ในวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเดินทางไปสักการะ น้อมรำลึกถึงคุณความดีของพระมหากษัตริย์ไทยในยุคก่อน ที่ “อุทยานราชภักดิ์” ที่เที่ยวหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองครับ

อุทยานราชภักดิ์ ก่อสร้างโดยกองทัพบก โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย ทิศตะวันตกติดภูเขาและด้านหน้าเป็นทะเล ขณะเดียวกันผังการตกแต่งจัดวางยังทำตามตำราพิชัยสงคราม เกี่ยวกับการตั้งค่ายสร้างเมืองและวางกระบวนทัพในอดีต ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องดวงชะตาและความมั่นคงของประเทศ ถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นเป็นรูปร่างของดาวแปดเหลี่ยม ชื่ออุทยานราชภักดิ์ ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พอจอดรถเสร็จแล้ว จะพบกับส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 7 พระองค์ (ไม่เสียค่าเข้าชม) จากตรงนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถที่จุดบริการได้ทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่ขับรถจะบรรยายประวัติคร่าวๆ ของอุทยานราชภักดิ์ให้เราฟัง โดยบรรยายเป็นบทกลอนด้วย ซึ่งกว่ารถจะขับถึงตรงส่วนของพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ไทย กลอนก็จบบทพอดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริเวณนี้อยู่กลางแจ้ง แนะนำว่าควรเตรียมหมวก ร่ม แว่นกันแดดให้พร้อมไว้

 เมื่อได้ยืนมองใกล้ๆ จะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของรูปหล่อสำริดขนาด 13.9 เมตร มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ออกแบบโดยช่างจากกรมศิลปากร พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ อันได้แก่

อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (สมัยกรุงสุโขทัย)
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สมัยกรุงธนบุรี)
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

 ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ สายพระเนตรของบูรพกษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ จะมาบรรจบกันเป็นจุดเดียวบริเวณด้านหน้าด้วย ทุกพระองค์ยืนและถือศาสตราวุธ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งน่าเกรงขาม และคอยปกปักรักษาบ้านเมืองสืบไป

อุทยานราชภักดิ์
ที่ตั้ง : สวนสนประดิพัทธ์ ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เปิด : 08.00 – 18.00 น.
โทร : 0-3290-0607

Share