พาเที่ยว หาดทรายสูง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

พาเที่ยว หาดทรายสูง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

หาดทรายสูง เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำโขงที่เกิดจากการพัดพาเม็ดทรายของกระแสน้ำ จนมีความสูงและมีความยาวหลายสิบเมตร เป็นจุดที่มีทิวทัศน์ริมฝั่งโขงที่สวยงามมากในช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ที่ตั้ง :บ้านลาดเจริญ ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

344 Posts

View All Posts
Follow Me :