พาเที่ยวอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เชียงราย

พาเที่ยวอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เชียงราย

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตั้งอยู่บริเวณห้าแยกพ่อขุน อ.เมืองเชียงราย สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพ่อขุนเม็งราย กษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลัวะจังคราช ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย ทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนาไทยให้เป็นปึกแผ่น และทรงสร้างความสามัคคีระหว่างชนชาติไทยให้มาถึงปัจจุบัน และยังเป็นกษัตริย์ที่ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้นบนดอยทองจากรากฐานเดิมที่เคยเป็นเมืองมาก่อนในปี พ.ศ.1805 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชมีลักษณะเป็นลานกว้าง ลักษณะของอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชเป็นพระรูปของพระองค์หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดเท่าครึ่ง ทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ล้านนาโบราณ ประทับยืนบนฐานสูงประมาณ 3 เมตร ทรงถือดาบด้วยพระหัตถ์ซ้ายแนบกับพระเพลา ทรงสวมาลัยพระกร ทรงสวมธำมรงค์ที่พระหัตถ์ขวาตรงนิ้วนางและนิ้วก้อย ที่พระหัตถ์ซ้ายตรงนิ้วชี้ และทรงฉลองพระบาท ปัจจุบันมีตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติประดับอยู่ทางด้านหลังอนุสาวรีย์ด้วย

และที่ตรงฐานใต้พระบรมรูปมีคำจารึกว่า“พ่อขุนเม็งรายมหาราช พ.ศ.1782 – 1860 ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้นเป็นเมืองแรกเมื่อ พ.ศ. 1805 ทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนาไทยให้เป็นปึกแผ่น และทรงสร้างความสามัคคีระหว่างชนชาติไทย “ ปั้นโดย นายปกรณ์ เล็กฮอน ด้านหลังของอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช คือ ตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นตุงที่มีลักษณะศิลปะแบบล้านนา พสกนิกรชาวเชียงรายร่วมกันสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542

อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช
ที่อยู่ : ถนนห้าแยกพ่อขุน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
พิกัด : https://goo.gl/maps/ZvCPWWrAegQpJJz98

Share