พาเที่ยว อาสนวิหารแม่พระบังเกิด สมุทรสงคราม

พาเที่ยว อาสนวิหารแม่พระบังเกิด สมุทรสงคราม

 ไปชมความงดงามของ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด กันค่ะ เราจะได้เห็นภาพของโบสถ์สีขาวหลังใหญ่ซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส ภายในประกอบด้วยภาพกระจกสี ตามฝาผนังเป็นเรื่องราวของพระนางมารีย์พรหมจรรย์จากพระคัมภีร์ และมีภาพของนักบุญชายหญิง ธรรมาสน์เทศน์ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสตศาสนา ถือเป็นวัดที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุกของชาวคาธอลิคในประเทศไทย การเข้าชมควรติดต่อขออนุญาตจากบาทหลวงผู้รับผิดชอบก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยก่อนเข้าชมโบสถ์ด้วยค่ะ

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม
พิกัด : https://goo.gl/maps/XJmBB3RxzmJjxC9b8

Share