พาเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

พาเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมแนะนำ: ชมเมืองโบราณ, ศึกษาประวัติศาสตร์, ไหว้พระ, นั่งรถราง, ปั่นจักรยานรอบอุทยาน
ระยะเวลาที่ใช้กับสถานที่นี้: 1 – 2 ชั่วโมง
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัย มีพื้นที่ทั้งหมดประณ 45.14 ตารางกิโลเมตร เดิมชื่อว่า “เมืองเชลียง” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ศรีสัชนาลัย” ในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทัย และได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองเชลียง ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุทั้งหมด 215 แห่ง สำรวจค้นพบแล้ว 204 แห่ง
อุทยานฯ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เมืองมรดกโลก เป็นเมืองโบราณที่สมบูรณ์มากมีคูเมืองล้อมรอบ มีกำแพงเมือง และโบราณสถานต่างๆ สร้างด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม มีพื้นที่ 28,217 ไร่ เป็นเมืองสำคัญที่ผลิตภาชนะเครื่องเคลือบสังคโลกให้แก่ กรุงศรีอยุธยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่ ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Share