พาเที่ยว อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี

พาเที่ยว อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี

 อุทยานมังกรสวรรค์ ที่ตั้งของ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี เมื่อก่อนนั้นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จะเป็นเพียงแค่ศาลไม้ทรงไทย มีเทวรูปพระอิศวร และพระนารายณ์สวมหมวกเติ๊ก สลักด้วยหินสีเขียว แต่ในปัจจุบันได้สร้างศาลให้เป็นรูปวิหารและเก๋งจีน สวยงดงามมากทีเดียวค่ะ ซึ่ง เจ้าพ่อหลักเมือง นั้น ก็จะเป็นประติมากรรมสลักหินนูนต่ำ ในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มีพระนามว่า พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือที่เรียกกันว่า พระนารายณ์สี่กร นั่นเอง เป็นที่สักการบูชาทั้งชาวไทย และชาวจีน อย่างมาก คือถ้ามาเที่ยวเมืองสุพรรณ ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปสักการะกันค่ะ รวมถึงยังมีที่เที่ยวใกล้ๆ อย่าง พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ให้ได้เดินเที่ยวชมกันด้วยค่ะ

อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี
ที่อยู่ : 491/1 ไร่ฝ้าย ถนนไร่ฝ้าย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พิกัด : https://goo.gl/maps/xerzcoXKXmufXeiN8

Share