พาเที่ยว อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พาเที่ยว อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนสาธารณะของย่านที่โดดเด่น เป็นเสมือนแลนมาร์คแห่งพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองอีกแห่ง คืออุทยาน 100 ปี จุฬาฯ บนพื้นที่สีเขียวกว่า 29 ไร่ ที่เป็นพื้นที่สีเขียวอันเกิดขึ้นจากนโยบายการสร้างเมือง GREEN & CLEAN CITY และเพื่อเป็นการตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานที่ดินให้แก่จุฬาฯ เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และคืนประโยชน์สู่สังคมส่วนร่วม โดยก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 100 ปี

พื้นที่สีเขียวแห่งนี้จึงเป็นเสมือนของขวัญให้สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ได้เข้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์ผ่อนคลาย สามารถมาเดินหรือออกกำลังรับลมเย็น ๆ ชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศสวยที่หาได้ยาก และได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติในย่านใจกลางกรุงเทพฯ

ด้วยแนวคิดในการออกแบบอุทยานแห่งนี้ ที่ไม่เพียงแต่การคำนึงถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ขนาดใหญ่ของย่าน สร้างความหลากหลายด้วยการใช้พืชพรรณที่หลากหลาย และปลูกแบบธรรมชาติตามแนวคิดป่าในเมือง มอบความเขียวชอุ่ม สดชื่น และสวยงามให้แก่ชุมชน ด้วยดีไซน์การออกแบบอันเกิดจากแรงบันดาลใจมาจากการเติบโตของกิ่งรากจามจุรี ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ยังถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโครงสร้างระบบนิเวศสีเขียวในระดับชุมชนของเมืองแห่งนี้ (URBAN GREEN INFRASTRUCTURE) และคำนึงถึงการรับน้ำและการหมุนเวียนทรัพยากรน้ำภายในอุทยานอย่างชาญฉลาด เพื่อเป็นต้นแบบสวนสาธารณะที่เป็นพื้นที่หน่วงน้ำของเมือง เอื้อต่อระบบนิเวศที่ดี และเอื้อต่อการทำกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ของคนในชุมชนได้อีกด้วย

อุทยานแห่งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้เกิดการใช้พื้นที่สีเขียวเพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตกับชุมชน คนกับธรรมชาติ และยังเป็นพื้นที่เปิดสำหรับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อชุมชนและสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมทางดนตรี และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ร่วมกับหลายหน่วยงาน ทำให้คนในชุมชนได้เข้าถึงกิจกรรมดี ๆ มากมายตลอดทั้งปี ในแต่ละวันจึงมีคนในชุมชนและประชาชนเข้ามาใช้บริการภายในอุทยานเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่สำหรับคนทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง

ด้วยแนวคิดในการออกแบบและสร้างความมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากมายให้แก่คนในชุมชน จึงไม่แปลกที่อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลการันตีมากมาย ทั้งรางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติ และเป็นหนึ่งในอุทยานต้นแบบของโลก ที่หลายสถาบันให้ความสนใจและเข้ามาศึกษาดูงานอีกด้วย

Share