พาเที่ยวเกาะสี่ เกาะห้า พัทลุง

พาเที่ยวเกาะสี่ เกาะห้า พัทลุง

 หมู่เกาะสี่ เกาะห้า หมู่เกาะน้อยใหญ่กลางทะเลสาบสงขลา บนอาณาเขตของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ที่มาของชื่อหมู่เกาะอันน่าสนใจนี้มาจากจำนวนเกาะที่มองเห็นต่างกันในแต่ละทิศ โดยเมื่อมองจากทางทิศเหนือหรือทิศใต้จะเห็นเพียง 4 เกาะ แต่ถ้าหากมองจากทางทิศตะวันตกจะเห็น 5 เกาะ จึงเรียกรวมกันว่า เกาะสี่เกาะห้า สถานที่แห่งนี้มีอีกชื่อเรียกคือ เกาะรังนก เนื่องจากมีถ้ำโพรงมากมายที่เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่นทะเลจำนวนมาก จึงเป็นแหล่งรังนกคุณภาพเยี่ยมที่ได้รับการกล่าวขานในระดับโลกนักท่องเที่ยวที่แวะมาที่หมู่เกาะแห่งนี้จะได้นั่งเรือชมความงามของภูเขาหินปูนอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้บนเกาะเล็กใหญ่ ทั้งเกาะท้ายถ้ำดำ เกาะร้านไก่ เกาะรูสิม เกาะหน้าเทวดา และเกาะอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณเกาะหน้าเทวดา ชมจารึกพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าผาเบื้องหลัง

 หมู่เกาะสี่ เกาะห้า หมู่เกาะน้อยใหญ่กลางทะเลสาบสงขลา บนอาณาเขตของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ที่มาของชื่อหมู่เกาะอันน่าสนใจนี้มาจากจำนวนเกาะที่มองเห็นต่างกันในแต่ละทิศ โดยเมื่อมองจากทางทิศเหนือหรือทิศใต้จะเห็นเพียง 4 เกาะ แต่ถ้าหากมองจากทางทิศตะวันตกจะเห็น 5 เกาะ จึงเรียกรวมกันว่า เกาะสี่เกาะห้า สถานที่แห่งนี้มีอีกชื่อเรียกคือ เกาะรังนก เนื่องจากมีถ้ำโพรงมากมายที่เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่นทะเลจำนวนมาก จึงเป็นแหล่งรังนกคุณภาพเยี่ยมที่ได้รับการกล่าวขานในระดับโลกนักท่องเที่ยวที่แวะมาที่หมู่เกาะแห่งนี้จะได้นั่งเรือชมความงามของภูเขาหินปูนอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้บนเกาะเล็กใหญ่ ทั้งเกาะท้ายถ้ำดำ เกาะร้านไก่ เกาะรูสิม เกาะหน้าเทวดา และเกาะอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณเกาะหน้าเทวดา ชมจารึกพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าผาเบื้องหลัง

ข้อมูลการเดินทาง
รถยนต์และเรือ : เดินทางไปยังตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง อยู่ห่างจากเกาะหมากไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1.6 กิโลเมตร เมื่อถึงท่าเรืออำเภอปากพะยูนก็ใช้บริการเรือแบบเหมาลำ โดยมีระยะเวลาในการเดินเรือประมาณ 1 ชม.

Share