พาเที่ยว เชียงคาน พระใหญ่ภูคกงิ้ว

พาเที่ยว เชียงคาน พระใหญ่ภูคกงิ้ว

พระใหญ่ภูคกงิ้ว หรือ พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ ประดิษฐานอยู่ที่ ภูฟ้า บ้านท่าดีหมี เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้าน และยังเป็นจุดชมวิวสวยๆ จากมุมสูง ที่เราจะสามารถมองเห็นแม่น้ำโขง เป็นบริเวณที่มีแม่น้ำสองสายคือ แม่น้ำเหือง และแม่น้ำโขงมาบรรจบกัน รวมถึงเห็นอาณาเขตชายแดนฝั่งไทย-ลาว ได้อีกด้วยค่ะ

พระใหญ่ภูคกงิ้ว
ที่อยู่ : ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
พิกัด : https://goo.gl/maps/VAjc1ZLSKRTxBjz86

Share