พาเที่ยวเขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร

พาเที่ยวเขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร

ใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยว สกลนคร และอยากหาที่เที่ยวสงบๆ เพื่อพักเบรคจากความวุ่นวาย เขื่อนน้ำพุง เป็นอีกหนึ่ง ที่เที่ยวสกลนคร ที่ตอบโจทย์สำหรับสายชิล โดยเเฉพาะวิวสวยๆ ของสายน้ำและขุนเขา ใครไปก็ต้องชื่นชอบในบรรยากาศแสนชิลของที่นี่ค่ะ

เขื่อนน้ำพุง เป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2508 ตั้งอยู่บริเวณถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกรนคร ตัวเขื่อนสร้างจากแกนดินเหนียวและหินทิ้ง สันเขื่อนสูงจากท้องน้ำ 41 เมตร และยาว 1,720 เมตร ส่วนภายในอ่างเก็บน้ำมีเนื้อที่ทั้งหมด 21 ตารางกิโลมเตร มีความจุสูงสุด 165 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งค่ะ

จุดประสงค์ในการสร้างเขื่อนแห่งก็เพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของชาวสกลนคร เพราะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ โดยทางโรงงานไฟฟ้าของ เขื่อนน้ำพุง จะส่งพลังงานที่ผลิตไปเชื่อมโยงกับระบบส่งของเขื่อนอุบลรัตน์ที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงมหาสารคาม เพื่อช่วยประสิทธิภาพในการส่งกระไฟฟ้าของภูมิภาคนี้ให้มั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ

นอกจากนี้ก็ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และแก้ปัญหาน้ำแล้งในช่วงหน้าแล้ง เพราะน้ำจากอ่างเก็บน้ำจากถูกระบายออกไปเพื่อเอื้อแก่การเกษตรของทั้งสองจังหวัด คือ จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดนครพนม ทำให้เหล่าชาวไร่ชาวสวนยังมีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกค่ะ

นอกจากเป็นแหล่งน้ำและแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญต่อชาวบ้านในภูมิภาคนี้ เขื่อนน้ำพุง ยังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้ไปเดินเล่นรับลมเย็นๆ ตรงบริเวณสันเขื่อน เนื่องจากบรรยากาศของที่นี่ดีมาก โดยเฉพาะทิวทัศน์ของสายน้ำ และขุนเขาน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่รอบๆ จึงทำให้ เขื่อนน้ำพุง แห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับการมาชมวิว ออกกำลังกาย สูดอากาศบริสุทธิ์กันค่ะ

ระทางจากกรุงเทพฯ ไปถึง เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมดประมาณ 600 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถยนต์จากให้วิ่งเส้น พหลโยธิน เพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสระบุรี จากนั้นให้เข้า ถนนสายมิตรภาพ แยกไป จังหวัดนครราชสีมา และต่อไปยัง จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดมหาสารคาม – อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินทร์ จากนั้นก็วิ่งไปตามทางเทือกเขาภูพานอีกประมาณ 40 เมตร ก็จะมีทางแยกเพื่อเข้าไปยัง เขื่อนน้ำพุงค่ะ

ข้อมูล เขื่อนน้ำพุง สกลนคร
ที่อยู่ : ถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร


Share