พาเที่ยว เสาหลักเมืองน่าน

พาเที่ยว เสาหลักเมืองน่าน

 เสาหลักเมืองน่าน เดิมจะเรียกกันว่า เสามิ่งเมือง เป็นไม้สักทองขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ฟุต สูง 3 เมตร ลักษณะเป็นเสาทรงกลม ส่วนหัวเสาเกลาเป็นดอกบัวตูม ฝังไว้กับพื้นที่ดินโดยตรง ซึ่งจะไม่มีบริเวณของศาลหรืออาคารครอบเอาไว้ สันนิษฐานกันว่าอาจจะสร้างขึ้นในสมัยเจ้าอัตถวรปัญโญ เป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน เพราะก่อนหน้านั้นเมืองน่าน ไม่มีการสร้างเสาหลักเมืองในประวัติศาสตร์เลยค่ะ

เสาหลักเมืองน่าน ไหว้ขอพร พระพรหมสี่หน้า ศรัทธาของชาวน่าน
ที่อยู่ : 42 ถนนสุริยพงษ์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
พิกัด : https://goo.gl/maps/JthAnkuG1ajW976ZA

Share