พาเที่ยว ไหว้พระ วัดหัวเวียง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

พาเที่ยว ไหว้พระ วัดหัวเวียง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

วัดหัวเวียง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ใน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2406 แต่ไม่ทราบนามของผู้ที่สร้างวัด ทราบแต่ว่าเป็นวัดแห่งที่สองของเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะ โดยชาวเมืองแม่ฮ่องสอนนั้นจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า วัดกลางเวียง ซึ่งวัดก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ปีพ.ศ. 2519 ค่ะ ถือได้ว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของแม่ฮ่องสอนเลยค่ะ เพราะใช้ประโยชน์สำหรับสาธารณะต่างๆ มากมาย ทั้งเป็นหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงเป็นที่ชุมนุมของลูกเสือชาวบ้านทุกๆ เดือน อีกด้วย และการประชุมพระสังฆาธิการในอำเภอและต่างอำเภอ ในจังหวัดและต่างจังหวัด ก็ยังจัดขึ้นที่ วัดหัวเวียง ด้วย

ไฮไลท์ของ วัดหัวเวียง ที่ห้ามพลาดไปชมเลย ก็คือ พระพุทธรูป 5 องค์ โดยพระพุทธรูปโบราณ องค์ใหญ่นั้น จะอยู่ตรงกลางหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2406 ส่วนองค์รองลงมานั้น อยู่ด้านหน้าขององค์ใหญ่หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และองค์เล็กอีก 3 องค์ เรียงกันไว้ที่ทางทิศเหนือค่ะ โดย 2 องค์สร้างไว้ทางทิศใต้ และอีกองค์หนึ่งหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือค่ะ

อีกทั้งมี วิหารพลาละแข่ง ที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพลาละแข่ง ที่จำลองมาจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาด้วยค่ะ โดยลุงจองโพหย่าและลุงจองหวุ่นนะ ได้เดินทางไปนิมนต์มาพระเจ้าพลาละแข่งองค์นี้ และหล่อเป็นท่อนๆ ทั้งหมด 9 ท่อน ก่อนจะบรรทุกเรือมาตามแม่น้ำปาย แล้วมาประกอบที่วัดพระนอน ก่อนนำมาประดิษฐานที่ วัดหัวเวียง ค่ะ ซึ่งชาวแม่ฮ่องสอนก็ถือว่าพระเจ้าพลาละแข่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของแม่ฮ่องสอนอีกองค์หนึ่ง นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งก่อสร้างมากมายให้เราได้ไหว้ขอพรกัน ใครได้แวะไปเที่ยว แม่ฮ่องสอน ก็ต้องไปสักการะ วัดหัวเวียง กันให้ได้เลยนะคะ ไปชมความสวยงามของวัดแห่งนี้ และไปขอพรเสริมบุญกัน รวมถึงอย่าลืมถ่ายภาพสวยๆ กับ วัดด้วยนะคะ

วัดหัวเวียง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Share