พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว

“พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล” สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ให้เป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะ คำสอน ของหลวงตา เพื่อให้คนรุ่นหลัง รำลึกถึงคุณูปการของท่านทั้งในทางโลกและทางธรรม และถือเป็นแบบอย่างใน การปฏิบัติ และทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติ

สถาปัตยกรรม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงออกแบบลักษณะของพระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ โดยได้รับแรงบันดาลพระทัยจากสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง

ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน นับเป็นศิลปกรรมไทยที่สำคัญองค์สุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 9 ก็ว่าได้ โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.วันละ 6 รอบ รอบละไม่เกิด 30 คน หยุดทุกวันจันทร์ รอบเช้า เวลา 9.30/10.00/10.30 น. รอบบ่าย เวลา 13.30/14.00/14.30 น. นอกจากนี้ เมื่อเราชมพิพิธภัณฑ์ แล้วกระหายน้ำภายใน บริเวณพิพิธภัณฑ์ยังมีโรงทานกาแฟสด และบริเวณให้นั่งจิบน้ำและกาแฟแบบชิลๆ อีกด้วย

ที่มา : https://th.trip.com/moments/detail/udon-thani-1447106-15999420?locale=th-TH

ผู้นำเสนอ

bebiw

Share

Written by:

203 Posts

View All Posts
Follow Me :