ภารกิจประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ภารกิจประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

10 กุมภาพันธ์ 64 ภารกิจประธานสภาฯ 10.00 น.เข้าพบ ท่านอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์อธิบดีกรมการท่องเที่ยว หารือการทำงานร่วมกับ สทท.แก้ปัญหาท่องเที่ยวช่วงวิกฤตโควิด13.00 น.เข้าพบท่านอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ เป็นกรรมการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา15.00 น.ร่วมประชุมกับ อพท. โดย นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. แนวการกระตุ้นท่องเที่ยว โครงการ”คิดถึงชุมชน”

Share