ภูแลลาว อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ภูแลลาว อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ภูแลลาว ตั้งอยู่ภายในหน่วยพิทักษ์ป่าภูแลลาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ แต่เดิมบริเวณนี้เป็นฐานปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ แต่ต่อมาก็ได้พัฒนาให้เป็นจุดชมวิว เนื่องจากสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ ของภูเขาน้อยใหญ่ที่อยู่ทางฝั่งไทย ไล่ไปจนถึงวิวภูเขาสูงใหญ่ทางฝั่งเมืองไชยบุรี ประเทศลาว เลยทีเดียว

Share

Written by:

307 Posts

View All Posts
Follow Me :