“มิ่งขวัญ” พร้อม Change ATTA ด้วยนโยบาย POWER สสสท. สนับสนุน

“มิ่งขวัญ” พร้อม Change ATTA ด้วยนโยบาย POWER สสสท. สนับสนุน

“มิ่งขวัญ เมธเมาลี” พร้อมทีม อาสา Change ATTA ด้วยสร้าง 1 วิสัยทัศน์ ที่ไม่แบ่งตลาด สมาชิก เข้าถึง 5 นโยบาย อย่างเท่าเทียม “ทุกตลาดร่วมใจ ก้าวไกลเป็นหนึ่ง” 1. พักชำระค่าสมาชิก 2. ผลักดันลดภาษีไกล่เกลี่ยแรงงาน 3. เพิ่มช่องทางรายได้ โดยชูโครงการ ATTA Travel Tevel Tech & Trade 4. บรรเทาทุกข์สมาชิก โดย สร้างศูนย์บริการ ATTA Assistance Services ผลักดัน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน, ให้ตวามรู้ด้านกฎหมาย/ภาษี 5. ยกระดับการทำงานร่วมกับนานชาติ เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ทางสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย (สสสท.) โดย นายประสาน สินลิขิตกุล นายกสมาคมฯ ดร.พุธิพงค์ ทองวิมล อุปนายกสมาคมฯ และบรรดาสมาชิก มี มติให้การสนับสนุน  คุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี อย่างเป็นทางการ การเลือกตั้งนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) ในวันที่ 25 มี.ค.2564

ในวันที่ 25 มี.ค.2564 จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) ซึ่งเป็นสมาคมใหญ่ที่นำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศ (อินบาวด์) มีสมาชิกรวมกว่า 1,200 ราย ส่วนใหญ่เป็นบริษัททัวร์ หลังจากนายวิชิต ประกอบโกศล นายกแอตต้าคนปัจจุบันจะหมดวาระลง

การแข่งขันครั้ง 2 ทีม ทีมแรกนำโดยนายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร ประธานควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป ซึ่งเป็น 1 ใน 3 รายใหญ่ของผู้ประกอบการบริษัททัวร์ที่ทำตลาดจีนในประเทศไทย และในอดีตยังเคยเป็นนายกสมาคมแอตต้าเมื่อปี 2554-2557

ส่วนทีมที่ 2 นำโดยนางมิ่งขวัญ เมธเมาลี กรรมการผู้จัดการบริษัท อิมเมจ เอเชีย จำกัด เชี่ยวชาญการทำตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปและฝรั่งเศส ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งประธานสมาคมท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน (ASEANTA) อีกด้วย

“มิ่งขวัญ เมธเมาลี” ประธาน สมาคมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเชียน พร้อมทีม อาสา Change ATTA ด้วยสร้าง 1 วิสัยทัศน์ ที่ไม่แบ่งตลาด สมาชิก เข้าถึง 5 นโยบาย อย่างเท่าเทียม “ทุกตลาดร่วมใจ ก้าวไกลเป็นหนึ่ง”

1. P = Proactive Approach คณะทำงานขับเคลื่อน การหยุดชำระค่าสมาชิก ไปพร้อมๆ กับการปรับโครงสร้าง ทางการเงิน และระเบียบอื่นๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้สำเร็จลุล่วงในไตรมาตรที่ 3/2564

2. O = Opportunity คณะทำงาน ในการผลักดันภาครัฐ คุ้มครองบริษัทนำเที่ยวให้เป็นธุรกิจพิเศษ งดชำระภาษีมุกชนิด ต่ออายุโดยอัตโนมัติพรอม เข้ามาไกล่เกลี่ยคดีแรงงาน โดยตั้งเป้าให้เป็นรูปธรรมในไตรมาตรที่ 4/2564

3. W = World class คณะทำงานในการเพิ่มช่องรายได้ ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวในระบบ ออฟไลน์ และออนไลน์ โดยตั้งเป้าหมายความสำเร็จ ในไตรมาตรที่ 1/2565  โดยชูโครงการ ATTA Travel Tevel Tech & Trade

4. E = Extraordinary คณะทำงานในการผลักดัน ตั้งศูนย์บริการ สมาชิกทุกภูมิภาค เพื่อรองรับการย้ายถิ่นฐาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะออกในอนาคต โดย ตั้งเป้าจะเปดให้ครบทุกภาค ในไตรมาตรที่ 2/2565 โดย สร้างศูนย์บริการ ATTA Assistance Services ผลักดัน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน, ให้ตวามรู้ด้านกฎหมาย/ภาษี

5. R = Recognition คณะทำงานในการสร้างโครงการต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การทำธุรกิจท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ของอาเซียน พร้อม พัฒนาขีดความสามารถสมาชิกผ่านโครงการเรียนรู้ ทั้งในและต่างประเทศ โดยตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติ เรื่องมาตรฐานสินค้าและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ต่อเวทีโลก ครั้งแรก ในไตรมาตรที่ 3/2565

เพื่อขับเคลื่อนองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างสมาคมฯ ก้าวไปสู่ เวทีโลก

เราตั้งเป้า ที่จะยกระดับการทำงาน จากทุกนโยบาย ให้สมาชิกเข้ามาเป็นคณะทำงาน ในไตรมาตรที่ 3/2564

เราตั้งเป้า ที่จะยกระดับให้ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้ามาศึกษาดูงาน และเป็นศูนย์กลางในการสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำธุรกิจท่องเที่ยวอินบาวด์ ให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าการเพิ่มสมาชิกเป็น 2,000 ราย ในไตรมาตรที่ 4/2565

ทางสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย (สสสท.) โดย นายประสาน สินลิขิตกุล นายกสมาคมฯ และดร.พุธิพงค์ ทองวิมล อุปนายกสมาคมฯ ได้เรียกบรรดาสมาชิกมาประชุมวาระพิเศษ ในการเลือกตั้งนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) มีการวิจารณ์นโยบายทั้ง 2 ทีมอย่างกว้างขวาง จึ่งมีการมติให้การสนับสนุน  คุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี อย่างเป็นทางการ

Share