มีส่วนร่วม – วิชัย เชษฐบดี บรรณาธิการอำนวยการ นสพ.”เชียงรัฐ” ประธานสภาวิชาชีพสื่อมวลชนภูมิภาคแห่งชาติ (สสภช.) ไปร่วมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์(TMF)วันนี้ (1 ก .ค.) ที่โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร เป็นประธาน

มีส่วนร่วม – วิชัย เชษฐบดี บรรณาธิการอำนวยการ นสพ.”เชียงรัฐ” ประธานสภาวิชาชีพสื่อมวลชนภูมิภาคแห่งชาติ (สสภช.) ไปร่วมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์(TMF)วันนี้ (1 ก .ค.) ที่โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร เป็นประธาน

(ในภาพ)นายวิชัยเตรียมจับมือกับ The Passionfruits & Friends : production house เพื่อขอทุนจาก TMF จัดทำสื่อส่งเสริมงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Chiangrai BIENNALE ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ปลายปีหน้าที่เชียงราย

Share