มูลนิธิสว่างเมฆาธรรมสถาน ตะกั่วป่า         ขอเชิญสาธุชนร่วมบริจาคทำบุญ             งานมหากุศลทิ้งกระจาด ครั้งที่ 10             ประจำปี 2565 ณ วิหารเซียน ซ่งเยี่ยงไท้                เยื้องสำนักงานขนส่งตะกั่วป่า                 ในวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565            ตั้งแต่ 09.00น. เป็นต้นไป

มูลนิธิสว่างเมฆาธรรมสถาน ตะกั่วป่า ขอเชิญสาธุชนร่วมบริจาคทำบุญ งานมหากุศลทิ้งกระจาด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ณ วิหารเซียน ซ่งเยี่ยงไท้ เยื้องสำนักงานขนส่งตะกั่วป่า ในวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่ 09.00น. เป็นต้นไป

นายเอนก จึ่งสกุล ประธานมูลนิธิสว่างเมฆาธรรมสถาน ตะกั่ว จังหวัดพังงา ให้ประกาศ

Share