มูลนิธิสามกษัตริย์พะเยา อัญเชิญรูปหล่อสามกษัตริย์

มูลนิธิสามกษัตริย์พะเยา อัญเชิญรูปหล่อสามกษัตริย์

มูลนิธิสามกษัตริย์พะเยา อัญเชิญรูปหล่อสามกษัตริย์ ซึ่งประกอบด้วยพญางำเมือง พญาเม็งราย พ่อขุนรามคำแหง เข้าประดิษฐานบริเวณหอคำสามกษัตริย์ ในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งค้นพบจากหลักฐานจารึกว่า เป็นสถานที่ ที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ได้ร่วมถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานร่วมกันว่าจะเป็นพระสหายกันเมื่อ 733 ปีที่ผ่านมานายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานมูนิธิสามกษัตริย์พะเยานำข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อองค์สามกษัตริย์ ซึ่งประกอบด้วย พญางำเมือง แห่งเมืองภูกามยาว พญาเม็งราย จากหิรัญนครเงินยาง และพ่อขุนรามคำแหง อาณาจักรสุโขทัย ในท่านั่งและถือน้ำพิพัฒน์สัตยา จากวัดพระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ทำพิธีเทวาภิเษกวานที่ผ่านมา เพื่อนำไปประดิษฐาน บริเวณหอคำสามกษัตริย์ ซึ่งอยู่บริเวณสบร่องขุย ในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และเป็นสถานที่ ที่พบว่ามีจารึกโบราณว่า เป็นสถานที่ที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ได้ร่วมกันถือน้ำพิพัฒน์สัตยา สาบานร่วมกัน เมื่อ 733 ปีที่ผ่านมา ในการที่จะเป็นพระสหายกันและจะไม่รุกรานต่อกันโดยมูลนิธิสามกษัตริย์จังหวัดพะเยา จึงได้จัดปรับปรุงสถานที่ขึ้นและนำรูปหล่อจำลอง ทั้งสามพระองค์ มาประดิษฐานไว้บริเวณหอคำสามกษัตริย์ ดังกล่าว เพื่อเป็นอนุสรณ์และให้บรรพชนลูกหลาน ได้เข้าสักการบูชา และศึกษา ทางด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมทั้งประวัติศาสตร์ของเมืองพะเยา ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น และถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ของชาติอีกแห่งหนึ่ง โดยรูปหล่อขององค์สามกษัตริย์ดังกล่าวนั้นจะอยู่ในท่านั่งและถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยหันหลังให้แม่น้ำอิง ซึ่งในประวัติศาสตร์ ระบุว่าเป็นแม่น้ำสายตา และอยู่บริเวณสบร่องขุยดังกล่าว ซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่มีความเก่าแก่และยังพบซากปรักหักพังของวัดเก่าที่มีความยิ่งใหญ่ในอดีตด้วย ตระเวนข่าว3

Share