“ยันต์โอมมหารวย”

“ยันต์โอมมหารวย”

ยันต์ที่ 31 “ยันต์โอมมหารวย” มีตัวอักขระ โอมทั้งหมด 11 จุด โอม ॐ คือสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย ความสำเร็จ และความโชคดี เป็นเครื่องหมายที่นำความปรารถนา สุขสมหวังมาให้ สามารถขจัดอุปสรรคทั้งหลายให้หมดสิ้นไป รายล้อมด้วยแก้วนิลจินดา ด้านใน พร้อมสร้อยสังวาลย์ ตามด้วยหัวใจปู่ฤาษี ทำมาค้าขายร่ำรวย พร้อมกันนี้ 4 นะมะพะทะ นอกจากนี้ล้อมด้วยอุณาโลม 5 ชั้นล้อมเป็นวงกลม ภายในมีตัวแทนพระพุทธเจ้า 12 องค์ใช้สีสัญญลักษณ์ของชาติไทย แดง ขาว น้ำเงิน สำหรับผู้ครอบครองที่รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครับ

มหายันต์ : อาจารย์จุ้ย

สำหรับผู้ที่สนใจในให้เขียนยันต์ดวงชะตาตัวเองติดต่อได้นะครับ ราคามิตรภาพกันเอง รายได้ส่วนหนึ่งนำไปถวายวัดช่วยสร้างทำบุญหลังคา ทำบุญค่าไฟ ทำบุญสร้างห้องน้ำแล้วแต่โอกาสครับ สนใจมีไว้ครอบครองติดต่อ : 0947355666

Share