รมต.อนุชา ส่งธงผ่าน โกจง ผ่าน เอนก สู่ จ,ตรัง

รมต.อนุชา ส่งธงผ่าน โกจง ผ่าน เอนก สู่ จ,ตรัง

รมต.อนุชา ส่งธงผ่าน โกจง ผ่าน อเนก สู่ จ,ตรัง
สัญลักษณ์เจ้าภาพครั้งต่อไปครอบครัว TFOPTA
โกจง ส่งสัญญาณพานายกฯพบครอบครัว TFOPTA


คืนวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในงานเลี้ยงส่งธง TFOPTA จากเจ้าภาพจังหวัดชัยนาท สู่เจ้าภาพต่อไปจังหวัดตรัง โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งธงผ่าน นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ (โกจง) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผ่านว่าที่ร.อ.เอนก นุรักษ์ ประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย TFOPTA สู่ จ,ตรัง ซึ่งสัญลักษณ์เจ้าภาพครั้งต่อไปครอบครัว TFOPTA


ในงานนี้ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ (โกจง) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หลังได้นั่งสนทนากับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แล้วได้ส่งสัญญาณว่าจะพาพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบครอบครัว TFOPTA ในงานท่องเที่ยวระดับอินเตอร์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว บอกกล่าวปัญหาที่ประสบมาในช่วงที่ผ่านมา

Share

Written by: