รัฐบาลจัดงานเลี้ยงฉลองชัย และมอบเงินรางวัล 207 ล้าน ให้นักกีฬาทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เวียดนาม

รัฐบาลจัดงานเลี้ยงฉลองชัย และมอบเงินรางวัล 207 ล้าน ให้นักกีฬาทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เวียดนาม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองชัย มอบเงินรางวัล และแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะผู้บริหาร และนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ร่วมงานเลี้ยง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ตามที่ ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยสามารถทำผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี ได้รับ 92 เหรียญทอง 102 เหรียญเงิน 138 เหรียญทองแดง นั้น สำหรับการมอบรางวัล และแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬาในวันนี้ เป็นการมอบเงินรางวัล จำนวน 39 สมาคมกีฬา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,030,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสามหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 1. สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 12 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,900,000 บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน), 2. สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,812,500 บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน), 3. สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,475,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น ห้าพันบาทถ้วน), 4. สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 4 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,535,000 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน),

สมาคมกีฬาคูราชแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,237,500 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน), 6. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,037,500 บาท (สามล้านสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน), 7. สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,812,500บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน), 8. สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 6 เหรียญทอง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,980,000 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน), 9. สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,937,500 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน), 10. สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,312,500 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน), 11. สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน), 12. สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,860,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน),13. สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 1 เหรียญทอง 8 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,462,500 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน),

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,975,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน), 15. สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 1 เหรียญเงิน พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน), 16. สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,812,500 บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน), 17. สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 4 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,612,500 บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน), 18. สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,587,500 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน), 19. สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 3 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,262,500 บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน), 20. สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,840,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน),

สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,812,500 บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน),22. สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 5 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,687,500 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน), 23. สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,587,500 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน),24. สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 6 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,937,500 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน), 25. สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,090,000 บาท (สามล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน), 26. สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,175,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น ห้าพันบาทถ้วน), 27. สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,050,000 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) 28. สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,017,500 บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้า ร้อยบาทถ้วน), 29. สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,012,500 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน),

  1. สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 3 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,412,500 บาท (สิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน), 31. สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 2 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน), 32. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,580,000 บาท (แปดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน), 33. สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 4 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,100,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน), 34. สมาคมกีฬาโววีนัมแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน),
  2. สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน), 36. สมาคมกีฬาหมากรุกเซี่ยงฉีแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 1 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน), 37. สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 1 เหรียญทอง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน), 38. สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,620,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และ 39. สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,770,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

สำหรับการจัดงานเลี้ยงฉลองชัยในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดี ให้กับนักกีฬา ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ตลอดจนการมอบเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 207,030,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 871 คน ทำผลงานเป็นอันดับที่ 2 จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 11 ประเทศ ได้รับ 92 เหรียญทอง 102 เหรียญเงิน 138 เหรียญทองแดง

ประชาสัมพันธ์ กกท. / 6 กรกฎาคม 2565

Share