วัดถ้ำเอราวัณ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

วัดถ้ำเอราวัณ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ถ้ำเอราวัณ หรือ ถ้ำช้าง ตั้งอยู่ในตำบลวังทอง หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของหนองบัวลำภู เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเขาชาวบ้านเรียกเขานี้ว่า “ผาถ้ำช้าง”  เนื่องจากลักษณะเหมือนกับช้างหมอบ ภายในแบ่งเป็นโถงถ้ำเล็กๆ งดงามด้วยหินงอกหินย้อยและหินที่มีรูปทรงแปลกตา โดยเฉพาะหินรูปพญาช้างนั่งคุกเข่า บริเวณปากถ้ำเอราวัณมีขนาดกว้างใหญ่ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า พระพุทธชัยศรีมหามุนีศรีโลกนาถ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองบัวลำภูประดิษฐานอยู่ มองเห็นได้แต่ไกลการไปชมถ้ำเอราวัณ ต้องเดินขึ้นบันไดสู่ปากถ้ำกว่า 621 ขั้น ซึ่งเรียกกันว่า ลัดเลาะเลี้ยวไปตามไหล่เขาพร้อมศาลาพักชมวิวทั้งหมด 3 แห่งตลอดเส้นทาง ใช้เวลาเดินขึ้นไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วแต่ความรวดเร็วของแต่ละคน

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

344 Posts

View All Posts
Follow Me :