วัดบ้านแก่งใต้ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

วัดบ้านแก่งใต้ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าสร้างในสมัยไหน ซึ่งความโดดเด่นของวัดแห่งนี้อยู่ที่องค์พระประธานชื่อ “หลวงพ่อเพชร” หรือที่ชาวบ้านหลายคนเรียกว่า “หลวงพ่ออกแตก” เนื่องจากพระประธานองค์เดิมที่ทำจากศิลาแลงผุกร่อนลงมาก ทางวัดและชาวบ้านจึงลงความเห็นว่าจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาอีก 1 องค์ ด้วยการสร้างครอบองค์เดิมไว้เพราะไม่มีสถานที่สร้างแห่งใหม่ ต่อมาช่างจากจังหวัดพิจิตรที่ทำการบูรณะพระอุโบสถได้พบรอยแตกพังทลายที่บริเวณหน้าอกองค์พระประธานดังกล่าว ทำให้มองเห็นใบหน้าและเศียรพระพุทธรูปองค์เดิมอยู่ด้านใน จนกลายเป็นวัดดังที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน

Share

Written by:

307 Posts

View All Posts
Follow Me :