วัดป่าภูปัง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

วัดป่าภูปัง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

📌📍วัดป่าภูปัง ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานีค่ะ

Thailand -วัดป่าภูปัง อุบลราชธานี
เป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์ธรรมยุต งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 120 กิโลเมตร สร้างโดย พระเทพมงคลญาณ วิ. (สนธ์ อนาลโย) ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2536 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศอนุญาตให้สร้างวัด ให้สร้างวัดในพระพุทธศาสนาชื่อ วัดบ้านพะเนียด และได้เปลี่ยนชื่อจากวัดบ้านพะเนียด เป็น วัดป่าภูปัง ในภายหลัง

Share

Written by:

307 Posts

View All Posts
Follow Me :