วัดป่าโพธิ์ศรีโสภา

วัดป่าโพธิ์ศรีโสภา

วัดป่าโพธิ์ศรีโสภา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถมาสักการะบูชาปู่ภุชงค์นาคราชได้ครับ รดิศ พุ่มวิไล

Share