วัดพระธาตุภูเขาเงิน ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

วัดพระธาตุภูเขาเงิน ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

วัดพระธาตุภูเขาเงิน ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภายในวัดมี “บันไดนาคเจ็ดเศียร” 80 ขั้น ให้เราขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ภูเขาเงิน ที่อยู่ด้านบนค่ะ วัดนี้เป็ทานสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างพระธาตุพนม และพระธาตุอิฮังซองใน สปป.ลาวที่งดงาม รอบๆ องค์พระธาตุ จะมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบวัดสวยงามจ้า

Share

Written by:

307 Posts

View All Posts
Follow Me :