“วัดภูพร้าว” เรียกเต็มๆ ว่า “วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว” คนทั่วไปรู้จักวัดนี้ในนาม “วัดเรืองแสง”

“วัดภูพร้าว” เรียกเต็มๆ ว่า “วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว” คนทั่วไปรู้จักวัดนี้ในนาม “วัดเรืองแสง”

“วัดภูพร้าว” เรียกเต็มๆ ว่า “วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว” คนทั่วไปรู้จักวัดนี้ในนาม “วัดเรืองแสง” ตัววัดประดิษฐานบนเนินเขา มีทะเลสาบกว้างใหญ่ของเขื่อนสิรินธรโอบกอดอีกทีหนึ่ง วัดภูพร้าวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเวลาอันรวดเร็วเพราะอุโบสถสีทองมีจิตรกรรมต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสงอยู่ด้านหลัง ส่วนจุดอื่นๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือภาพอาทิตย์ลอยเลื่อนเคลื่อนหายไปกับผืนน้ำ ลาลับด้วยความงดงามจับใจ ทั้งสองจุดดังกล่าวเอื้อต่อการจดจำ เอื้อต่อการท่องเที่ยว ซึ่งความจริงตัวอุโบสถนั้นสวยงามไม่แพ้กัน คืออุโบสถมีพุทธลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดเชียงทอง ประเทศลาว ผนังเปิดสามด้าน มองเห็นทัศนียภาพโดยรอบ เป็นอุโบสถที่บ่งชี้ถึงความอิสระเนื่องจากมองเห็นธรรมชาติรอบด้าน หากใครไปเที่ยวอยากให้ลองหันไปพิจารณาตัวอุโบสถอย่างจริงจัง ถ้ามองด้วยใจที่ลุ่มลึกจะพบว่าเป็นอุโบสถที่งดงามมากแห่งหนึ่งการเดินทางไปเที่ยวชมอุโบสถเรืองแสงส่วนใหญ่นิยมไปช่วงสนธยาเพราะได้เห็นตะวันลาลับ ได้พบภาพท้องฟ้าสีส้มทองเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและมืดดำ ได้เห็นแสงเรืองรองของงานพุทธศิลป์ ถ้าไปในช่วงคืนเดือนแรมจะพบว่าทะเลดาวเหนืออุโบสถแห่งนี้งดงงามเกินบรรยายครับวัดภูพร้าว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีหมายเหตุ- ไม่ว่าวัดภูพร้าวจะเอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด วัดยังคงเป็นวัด เจตนาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อการท่องเที่ยว การไปวัดภูพร้าวยังจำเป็นต้องสุภาพด้วยกายวาจารวมถึงเครื่องแต่งตัวด้วยครับ#khobjaithailand #วัดภูพร้าว #7วันฝันริมโขง

Share