วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

หนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดจังหวัดเชียงรายต้องมี “วัดร่องขุ่น” พุทธสถานที่วิจิตรไปด้วยพุทธศิลป์จากการสร้างสรรค์โดย “อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” จิตรกรแนวหน้าของไทย ซึ่งสร้างชื่อให้วัดแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายท่องเที่ยวระดับโลก

วัดร่องขุ่น แต่เดิมเป็นเพียงวัดเก่าในชุมชน มีขนาดเล็กและสภาพค่อนข้างทรุดโทรม จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2540
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ได้มีแนวคิดจะบูรณะ และออกแบบใหม่ ใช้เวลาในการสร้างแล้วเสร็จถึง 13 ปี โดยมีแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่ง ได้แก่

จุดเด่นที่สุดของวัด คือ พระอุโบสถสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์จดจำของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนได้รับการขนานนามว่า วัดขาว หรือ White Temple ประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาวิจิตรอลังการมีลวดลายอ่อนช้อยเป็นเชิงชั้นลดหลั่นลงมา หน้าบันประดับด้วยพญานาค ระยิบระยับด้วยกระจก สื่อสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา โดยสีขาวหมายถึง พระบริสุทธิคุณ ส่วนกระจกหมายถึงพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ส่องแสงโชติช่วงชัชวาล

พระอุโบสถสร้างบนเนินเตี้ยๆที่มีทะเลสาบใสสะอาดสะท้อนเงาและทางเดินเข้าอุโบสถที่เป็นสะพานทอดยาวนั้นหมายถึงการเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ ส่วนบนของหลังคาได้นำหลักธรรมอันสำคัญยิ่งคือศีลสมาธิปัญญามาแสดงออกในรูปของสัตว์ในช่อฟ้าชั้นต่างๆ ภายในอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรวมทั้งอาคารแสดงภาพวาดที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดเพื่อแสดงผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

ที่ตั้ง ตำบลป่าอ้อดอนไชย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9650000091671

ผู้นำเสนอ

kimmy

Share

Written by:

231 Posts

View All Posts
Follow Me :