วัดร่องเสือเต้นอ.เมืองเชียงจ.เชียงราย

วัดร่องเสือเต้นอ.เมืองเชียงจ.เชียงราย

วัดร่องเสือเต้นเป็นวัดที่มีจุดโดดเด่นสำคัญเลยคือ เป็นวัดโทนสีที่ใช้เป็นโทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองเหลืองอร่าม ตัววิหารที่เป็นสีน้ำเงินฟ้านั้นบ่งบอกถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าโดยมีหลักคำสอนที่เป็นความจริงตามหลักการ เหตุและผล ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เปรียบเสมือนดังท้องฟ้าที่มีสีฟ้าสดใส และนับได้ว่าเป็นวัดที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งวัดของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

Share