วัดสมหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี     มีการเททองหล่อ หลวงพ่อสมหวัง องค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีหน้าตัก 29.9 เมตร ความสูง 36.10 เมตรเป็นองค์พระที่หล่อทองเหลืองทั้งองค์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก                                                                                                           ในวัน ที่ 2 ตุลาคม 2565  (เวลา 14.29 นาที)

วัดสมหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการเททองหล่อ หลวงพ่อสมหวัง องค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีหน้าตัก 29.9 เมตร ความสูง 36.10 เมตรเป็นองค์พระที่หล่อทองเหลืองทั้งองค์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในวัน ที่ 2 ตุลาคม 2565 (เวลา 14.29 นาที)

ทั้งนี้ได้มีการบวงสรวง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเททอง ในโอกาสนี้ พระเกจิอาจารย์ดัง ๆ หลายรูปร่วมในการปลุกเสก ในการจัดสร้างรูปหล่อหลวงพ่อสมหวังในครั้งนี้ ในงบประมาณในการจัดสร้างประมาณ 190 ล้านบาท การสร้างหลวงพ่อสมหวัง องค์ใหญ่ที่สุดในโลกจะแล้วเสร็จในอีก 5 ปีนั้นตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในปี 2565

พระมหาสมศักดิ์ สิริธมฺโม เจ้าอาวาสวัดสมหวัง หลวงพ่อสมหวังของวัดสมหวังมีขนาดใหญที่สุดในประเทศเพราะเป็นพระที่หล่อทองเหลืองทั้งองค์ องค์ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา มีขนาดหน้าตัด 29.9 เมตรสูง 36.10 เมตรไม่รวมฐานซึ่งถ้ารวมฐานขององค์พระรวมกันแล้วก็จะสูงถึง 46.10 เมตรนับได้ว่าเป็นพระหล่อทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้

หลวงพี่ (บ่าวยาว ร้อยล้าน) เป็นผู้ให้ประชาสัมพันธ์

วัดสมหวังวนาราม (หลวงพ่อสมหวัง)
ตำบล วัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

Share