วัดสระประสานสุขหรือวัดบ้านนาเมือง ตั้งอยู่ บ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี

วัดสระประสานสุขหรือวัดบ้านนาเมือง ตั้งอยู่ บ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี

วัดบ้านนาเมืองมีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดสระประสานสุข จุดเด่นของวัดนี้ คือโบสถ์ที่สร้างไว้กลางสระน้ำที่ตั้งอยู่บนฐานรูปเรือสุพรรณหงส์ตกแต่งด้วยเซรามิก และยังมีสิ่งก่อสร้างที่ต้องไม่พลาดชมอีก เช่น วิหารกลางน้ำบนฐานรูปเรือธรรมนาคราช ซึ่งเปิดให้เข้าชมทุกวัน หอระฆังประดับเซรามิก รวมทั้งพิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญมี อดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพแล้ว การออกแบบส่วนต่างๆ ของวัดนี้ทำให้เราเห็นว่าแรงศรัทธาของคนอีสานในการสร้างวัดนั้นทุ่มเทและสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่าภาคไหนๆ

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

344 Posts

View All Posts
Follow Me :