วัดเขายี่สาร วัดดัง ใกล้กรุงเทพ

วัดเขายี่สาร วัดดัง ใกล้กรุงเทพ

วัดเขายี่สาร เป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายค่ะ โดยตั้งอยู่บนยอดเขา เพียงแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงคราม สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดก็คือ พระวิหาร ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีลักษณะเป็นรูปเรือ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธบาทสี่รอย ซึ่งเป็นองค์ประธานของวัดค่ะ และที่ถ้ำพระนอน ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งมีนิ้วพระบาทเก้านิ้ว อีกด้วย และยังมี ศาลประดิษฐานหลวงพ่อปู่ศรีราชา ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน และยังมีงานนมัสการหลวงพ่อปู่กลางเดือนอ้ายของทุกปี

วัดเขายี่สาร
ที่อยู่ : ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Share