วัดเขารังสามัคคีธรรม จังหวัดภูเก็ต

วัดเขารังสามัคคีธรรม จังหวัดภูเก็ต

วัดเขารังสามัคคีธรรม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่บนเนินเขารัง ทางเข้าสี่แยกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ปัจจุบันพระครูบรรพตสารธรรม เป็นเจ้าอาวาส

วัดเขารังสามัคคีธรรม เดิมเป็นสำนักสงฆ์ชื่อ สำนักสงฆ์เขารัง ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เริ่มก่อสร้างอาคารเพื่อประดิษฐานองค์พระพุทธรูปอยู่บนหลังคา และอีกส่วนที่ตั้งอยู่ติดกันก็คืออุโบสถ ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ

สภาพที่ตั้งวัดตั้งอยู่บนเนินเขา รายล้อมด้วยแมกไม้เขียวชอุ่ม จุดเด่นของวัดคือ พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่ นอกจากนั้นภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป 10 แผ่นดิน สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เก็บสะสมรวบรวมพระเครื่องสมเด็จ และวัตถุโบราณหายากเกี่ยวกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ไว้มากมาย เปิดเมื่อ พ.ศ. 2562

ที่อยู่: 87 7 ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์: 076 222 520

ชื่อสามัญ: วัดเขารังสามัคคีธรรม, วัดเขารัง

ที่ตั้งตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เจ้าอาวาส: พระครูบรรพตสารธรรม

ผู้นำเสนอ

นำเสนอโดย lemon

Share

Written by: