วัดเชิงท่า

วัดเชิงท่า

วัดเชิงท่า ตั้งอยู่ในตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งมีตำนานว่ามีเศรษฐีสร้างเรือนหอให้บุตรสาวซึ่งหนีตามชายคนรักไปแล้วไม่กลับมา จึงถวายเรือนหอแก่วัด โดยเดิมนั้นมีชื่อว่า “วัดคอยท่า” และในภายหลังได้ผิดเพี้ยนจนกลายเป็น “วัดเชิงท่า” อีกทั้งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ว่า เมื่อพระยาโกษาปานซึ่งเป็นราชฑูตไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้กลับมาจากฝรั่งเศส แล้วได้ปฏิสังขรณ์วัดนี้และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโกษาวาส

ในปัจจุบันหากนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวชม วัดเชิงท่า แห่งนี้ ภายในวัดยังมีโบราณสถานที่สำคัญ อาทิเช่น ปรางค์ห้ายอด ที่มีลักษณะโด่ดเด่นจากที่อื่น โดยฐานพระปรางค์เป็นทรงแท่งสี่เหลี่ยมจตุรัสและสร้างวิหารยื่นออกเป็นรูปกากบาทหรือไม้กางเขน รวมไปถึงพระเจดีย์ต่างๆ และภาพสีที่ถูกเขียนภายในศาลการเปรียญหลังใหญ่ในแบบไทยอันงดงาม

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชม วัดเชิงท่า ได้ทุกวัน โดยจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น.

ที่มา : https://www.checkinchill.com/content/เที่ยวตามรอย-บุพเพ/

ผู้นำเสนอ

bebiw

Share

Written by:

538 Posts

View All Posts
Follow Me :