วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย

มาหนองคาย ต้องมาสักการะ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขัดสมาธิปางมารวิชัย ประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาในพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่บนถนนประจักษ์ศิลปาคม ในอำเภอเมืองหนองคาย โดยหลวงพ่อพระใส มีขนาดหน้าตักกว้าง 2 คีบ 8 นิ้ว สูง 4 คืบ 1 นิ้ว หล่อด้วยทองสีสุก เป็นพระพุทธรูปที่ชาวหนองคายนับถือมาก เรียกได้ว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดหนองคายเลยล่ะ ใครมาเที่ยวหนองคาย ต้องแวะกราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ว่ากันว่า ท่านศักดิ์สิทธิ์มาก ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้ขอพร

ตามประวัติกล่าวว่า พระธิดา 3 พี่น้องของกษัตริย์ล้านช้าง ได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปประจำพระองค์ขึ้น 3 องค์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา แล้วขนานนามว่า พระสุก, พระเสริม และพระใส เดิมพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ ประดิษฐาน ณ เมืองหลวงอาณาจักรล้านช้าง ประเทศลาว ต่อมาเกิดสงคราม ชาวเมืองได้นำพระพุทธรูปไปซ่อนที่ภูเขาควาย ในสมัย ร.3 ได้เกิดกบฎเจ้าอนุวงศ์ขึ้นที่เมืองเวียงจันทน์ ร.3 โปรดให้ทำลายเมืองเวียงจันทน์ เมื่อเมืองเวียงจันทน์สงบแล้ว จึงได้อันเชิญพระสุก, พระเสริม และพระใส มาที่จังหวัดหนองคาย ตอนอัญเชิญมา พระสุกจมลงน้ำ เหลือแต่พระเสริม และพระใส ปัจจุบัน พระเสริม ประดิษฐานอยู่ที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ ส่วนพระใส ประดิษฐานยู่ที่วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

📍  ที่อยู่ : ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย, 43000
🕰  เวลาทำการ : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

ที่มา : https://www.checkinchill.com/content/ที่เที่ยว-หนองคาย/

ผู้นำเสนอ

bebiw

Share

Written by:

463 Posts

View All Posts
Follow Me :