วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โครงการคนละลูก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ตะกั่วป่ายินดีต้อนรับ โทชิคาสุ คิตะมุระ ผู้ช่วยโค้ชและอคาเดมี่ทีมบาสฯ 3×3อาชีพ Leo Blacks Saga

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โครงการคนละลูก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ตะกั่วป่า
ยินดีต้อนรับ โทชิคาสุ คิตะมุระ ผู้ช่วยโค้ชและอคาเดมี่ทีมบาสฯ 3×3อาชีพ Leo Blacks Saga

เรื่อง เปิดคลีนิคบาสเกตบอล โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต อำเภอตะกั่วป่า
โครงการคนละลูก บริษัท วายเคบีเค (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์(ไทยแลนด์) จำกัด จัดคลีนิคบาสเกตบอลพร้อมมอบลูกบาสเกตบอลมิกาซ่า ณ.โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นำโดยโทชิคาสุ คิตะมุระ ผู้ช่วยโค้ชและอเคเดมี่ทีมบาสฯ 3 x 3 อาชีพ Leo Blacks Saga
ศุภชัย ตัณฑสมบูรณ์ ประธานโครงการคนละลูก กล่าว นับเป็นโอกาสดีดี ที่เยาวชนในอำเภอตะกั่วป่า จะได้รับเทคนิคการเล่นบาสเกตบอล จากโค้ชมืออาขีพ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมุ่งมั่นที่จะเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพในอนาคต ต้องขอขอบคุณ โทชิคาสุ คิตะมุระ ที่เสียสละเวลามาเพื่อกิจกรรมนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ แก่เยาวชนในอำเภอตะกั่วป่า และสำนักข่าวกีฬาทุกสำนักที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับทราบเป็นอย่างดี

หมายกำหนดการคลีนิคบาสเกตบอล
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565
7.30 น. – 8.00 น. ทีมงานโค้ชบาสเกตบอลถึงโรงเรียน และรับประทานอาหารเช้า อาหารท้องถิ่น
8.00 น. – 9.00 น. พิธีกรเชิญตัวแทนบริษัทมิกาซ่า อินดัสตรี้ส์(ไทยแลนด์) จำกัด มอบลูกบาสเกตบอลมิกาซ่าให้นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าว เปิดโครงการคลีนิคบาสเกตบอล รับมอบลูกบาสเกตบอลมิกาซ่าให้โรงเรียนและใช้ในการคลีนิคบาสเกตบอล
9.00 น. – 11.00 น. คลีนิคบาสเกตบอล
11.00 น. – 12.00 น. รับประทานอาหาร
12.00 น. – 13.00 น. พักเที่ยง
13.00 น. – 15.00 น. คลีนิคบาสเกตบอล
15.00 น. – 16.00 น. รับประกาศ พร้อมถ่ายรูป ปิดโครงการ

Share