วันที่ 27 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.      นายปรัชญา เสริฐลือชา

วันที่ 27 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา

วันที่ 27 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เป็นลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน และ รถวีลแชร์ 12 คัน ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอลับแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปเยี่ยมให้กำลังใจ ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอลับแล จำนวน 7 ตำบดังนี้ 1. ตำบลนานกกก2. ตำบลแม่พูล3. ตำบลฝายหลวง4.ตำบลชัยจุมพล5. ตำบลทุ่งยั้ง 6. ตำบลด่านแม่คำมัน 7. ตำบลไผ่ล้อม โดยมี นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล/กรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ร่วมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

Share