วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 23.30 น.นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง ทีมชาติไทย 🇹🇭 ได้ออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล รายการ “7 s Rugby Festa” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2565 ณ เมืองมิมะซากะโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 🇯🇵

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 23.30 น.
นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง ทีมชาติไทย 🇹🇭 ได้ออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล รายการ “7 s Rugby Festa” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2565 ณ เมืองมิมะซากะโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 🇯🇵

โดยมีนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 3 คน มีรายชื่อดังนี้

  1. นางสาวนันทัชพร ยอดยา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 1 สาขาวิชาพลศึกษา
  2. นางสาวพรรณราย ชัยมงคล ชั้นปีที่ 4 ห้อง 1 สาขาวิชาพลศึกษา
  3. นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 สาขาวิชาพลศึกษา
Share