วันธาตุน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันธาตุน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช

🛕วัดธาตุน้อย🛕 | นครศรีธรรมราชวัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ในเขตตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ที่เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง โดยประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุและสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย ในโลงแก้วประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ปัจจุบันสรีระ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประดิษฐ์ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ณ สถานที่นี้ จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วย สังขาร พ่อท่านคล้ายซึ่งว่ากันว่าแข็งเป็นหิน ที่ชาวบ้านนับถือและศรัทธาด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหล เข้ามาสักการะบูชากันมากยิ่งขึ้น ด้านในมีสิ่งที่สะดุดใจครูอย่างหนึ่งคือมีรูปเด็กเยอะมากอยู่ในตู้ ตอนแรกครูเข้าใจว่าคงเป็นเด็กเสียแล้วทำบุญโดยการนำรูปมาไว้วัด แต่พอสอบถามคุณยายที่อยู่ตรงจุดขายดอกไม้คุณยายบอกว่าคนชอบมาขอพรให้มีลูก หรือไม่ก็ขอให้รูปหายจากการอาการป่วย ใครมีความเชื่อเรื่องนี้ลองไปขอพรกันได้นะคะ ☺️

Share