วันนี้วันที่ 28 สิงหาคม 2565สามพระยาบริรักษ์ภูธร ( แสง- ขำ- พลอย) ทั้ง 3 ท่านได้มาเยี่ยมสัมพันธ์ไมตรีกับ พระยาเสนานุชิต( นุช ณ นคร) อดีตเจ้าเมืองตะกั่วป่า ที่วัดเสนานุชรังสรรค์

วันนี้วันที่ 28 สิงหาคม 2565
สามพระยาบริรักษ์ภูธร ( แสง- ขำ- พลอย) ทั้ง 3 ท่านได้มาเยี่ยมสัมพันธ์ไมตรีกับ พระยาเสนานุชิต( นุช ณ นคร) อดีตเจ้าเมืองตะกั่วป่า ที่วัดเสนานุชรังสรรค์

ต้อนรับสามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา
จาก…คุระบุรี..กะปง..ตะกั่วป่า..ท้ายเหมือง..ตะกั่วทุ่ง..ทับปุด..และเมืองพังงา..

แห่งที่สอง สามพระยาเหยียบถิ่นฐาน
สู่กะปงอีกบ้าน พี่น้องต่างร่ำไห้
แห่ต้อนรับ กราบไหว้ขอพรชัย
สู่ตะกั่วป่าเมืองศิวิไลซ์ ในอดีตกาล..

 จากตะกั่วป่า สู่ท้ายเหมืองแห่งที่สี่
 เป็นศักดิ์ศรี อดีตเจ้าเมืองที่กล่าวขาน
 อยู่ยง คงกะพันเป็นตำนาน
 อดีตกาล สายเขาอ้อเล่าลือไกล..

 จากท้ายเหมือง สู่โคกกลอยตะกั่วทุ่ง
 คนพังงาหมายมุ่ง ศูนย์รวมใจ
 อีกแห่ง อำเภอทับปุดต่างประทับใจ
 สู่ตัวเมืองสมโภชใหญ่ บูชาเหรียญสมทบทุน..  
Share