วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 13.30 น.ท่านดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 13.30 น.ท่านดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.30 น.
ท่านดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีฝึกซ้อมรับพระทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2563 พร้อม อาจารย์อรรถพร คำพวง ผู้ช่วยอธิการบประจำวิทยาเขต ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และอาจารย์ณภัค อุทัยมณีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีอาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ เป็นเลขาในการประชุม เพื่อประชุมเตรียมงานวางแผน และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ  การรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561-2563 ในระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองธานี
ประชุม ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ห้องปริญญาโท 1 

Share