วูซู ประเภทยุทธลีลา เด็กหญิงคุณาณัญ พันโน คว้า 3 เหรียญทองไท่จี๋เจี๋ยน ไท่จี๋ซ่าน ไท่เก็ก กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุง

วูซู ประเภทยุทธลีลา เด็กหญิงคุณาณัญ พันโน คว้า 3 เหรียญทอง
ไท่จี๋เจี๋ยน ไท่จี๋ซ่าน ไท่เก็ก กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุง

นายแพทย์อลงกต มณีกาศ ผู้สนับสนุนโครงการคนละลูกจังหวัดนครพนม (เสื้อสีดำซ้ายมือ) มอบรางวัลให้เด็กหญิงคุณาณัญ พันโน (เสื้อสีแดง) นักกีฬาวูซูประเภทยุทธลีลา คว้า 3 เหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุง นักเรียนจากโรงเรียนธาตุพนม นครพนม เมื่อเร็วๆนี้

Share